1620 God Exam Respect Money 하느님 시험 존중 돈

#
__*1620 God Exam Respect Money 하느님 시험 존중 돈 1620 .
God 하느님 (↑) Exam 시험 (↓) Respect 존중 (↑) Money 돈 (↓)
-) My First Book 2450

__* God Exam Respect Money 1620 01